Inbrottstjuvar väljer allt oftare lägenheter

Villaägarnas skydd mot inbrott har blivit så effektivt att tjuvarna allt oftare väljer att länsa lägenheter i stället. På fem år har lägenhetsinbrotten ökat med 20 procent, medan inbrotten i villor minskat med 25 procent.

Men fortfarande är villainbrotten fler. Villaägarna Peter Salzer och David Friberg ingår i grannstödet, som patrullerar områdena i Spånga och Solhem i nordvästra Stockholm.

– Vi spanar. Vi ska ju öka tryggheten för de boende här, berättar de.

Hur ofta stöter ni på tjuvar?

– Någon tjuv har vi inte sett, nej.

Historiskt har villainbrotten varit långt fler än lägenhetsinbrotten, ibland dubbelt så många. Men de senaste åren har gapet minskat.

Fler inbrott i lägenheter
Färska siffror från Brottsförebyggande rådet visar att antalet inbrott i villor i år är det lägsta på länge: cirka 7 500. Lägenhetsinbrotten däremot blir allt fler: 6 500 i år.

Peter Salzer tror att förklaringen är en större anonymitet i höghusen.

– Vi kör omkring mellan villorna. Vi sitter i bilen och är synliga från köksfönstret eller från trädgården. De som bor i trappuppgångar, måste få bättre kontakt med varandra, säger han.

Grannsamverkan saknas
Ivan Erixon på närpolisen i Rinkeby, ett höghusområde som ligger granne till Spånga, säger att den tradition av grannsamverkan som finns i villakvarteren inte finns i höghusområden.

– Nej, det är inte lika omfattande än i alla fall.

Hur ser det ut vad gäller lägenhetsinbrott här i Rinkeby?

– Det har varit väldigt många inbrott under senare delen av 2005 och ända fram till sommaren 2006. Men sedan har det faktiskt lugnat ned sig, säger Ivan Erixon.

Jerzy Sarnecki, professorn i kriminologi, ser problemet som en typisk klassfråga.

– Människor som har olika typer av andra problem, till exempel ekonomiska och sociala problem, har inte utrymme att satsa på olika typer av brottsåtgärder. Riktigt förmögna människor kan ju anlita olika typer av företag som ger dem säkerhet mot betalning. Det kan förstås inte fattiga göra, säger Jerzy Sarnecki.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se