Fartyg i blockad i hamnen i Gävle

Lastfartyget Glory som lossar skrot i Gävle har försatts i blockad av Internationella transportarbetarfederationen, ITF.

Besättningsmännen har bara fått ut hälften av den lön som de ska ha enligt avtalet, säger Peter Lövkvist, ITF:s inspektör i Gävle till Arbetarbladet.

Fartyget är registrerat i S:t Vincent i Västindien och de nio besättningsmännen kommer från Ryssland, Ukraina och Estland.