Nationella prov i trean från våren 2009

Från vårterminen 2009 blir det nationella prov i svenska och matematik i årskurs tre i grundskolan, det kommer regeringen att föreslå nästa år. 

De nationella proven ska gälla läsning, skrivning och de fyra räknesätten.

Enligt skolminister Jan Björklund är avsikten att tidigt fånga upp de elever som inte når de uppsatta kunskapsmålen.

Idag hålls de första nationella kunskapsproven i årskurs fem i grundskolan.