Opereration mot fetma ger längre liv

Att operera magsäcken mot fetma har varit en omdiskuterad metod. Men nu visar en svensk studie, som Svenska Dagbladet tagit del av, att patienter som opererats lever längre än andra med övervikt.

De opererade har 25 procents lägre risk att dö i förtid jämfört med de icke-opererade.

Förutom att patienterna gick ner i vikt minskade också riskerna för att de skulle drabbas av diabetes, höga blodfetter och hjärtbesvär.

Vid operationen minskas magsäckens storlek, endast en liten magsäcksficka blir kvar för att smälta maten i.