Milt klimat sprider djursjukdom norrut

En fruktad sjukdom bland framför allt får, blåtunga, som tidigare funnits i Medelhavsområdet börjar spridas norrut. Experterna befarar att den snart kan nå även Sverige.

Orsaken kan vara ett varmare klimat, enligt Jordbruksverkets chefsveterinär Leif Denneberg.

– Den yttersta expertisen på det här området befarar att den här sjukdomen, bluetongue eller blåtunga, en exotisk sjukdom som nu har kommit upp i Europa, att klimatförändringarna kan ha betydelse, säger Jordbruksverkets chefsveterinär Leif Denneberg.

Men hur säker är man på att det är just klimatet som har spridit den upp i Europa?

– Jag tror att det finns ganska starka belägg för att det är en delorsak i alla fall, för den här sjukdomens spridning.

Främst får och getter drabbas
Bluetongue drabbar i första hand får och getter, men även nötkreatur kan insjukna. På får kan symptomen bli så allvarliga att huvudet svullnar och tungan blir blå, därav namnet blåtunga.

Sjukdomen kommer egentligen från Asien men har fått fäste också kring Medelhavet och i sommar har den spritts upp till Mellaneuropa; Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike och även i Polen finns misstänkta fall. Sjukdomen sprids med hjälp av knott som gynnas av mildare väder.

– Det som blir intressant att följa är om det finns knott-arter även i norra Europa, som skulle kunna föra den här sjukdomen vidare under sommarhalvåret. Och klimatet har då en betydelse, säger Leif Denneberg.

Betyder det att den även kan dyka upp i Sverige?

– Vi kan inte utesluta det, det blir väldigt spännande att se om sjukdomen dör ut i Europa under vintern, eller inte. Gör den inte det, så kan det finnas en större risk att den även når våra breddgrader.

Ofarlig för människor
Bluetongue är ofarlig för människor men orsakar lidande hos djuren och ekonomisk skada för ägaren. Men för Sverige som aldrig haft ett dokumenterat fall av sjukdomen, innebär spridningen norrut också en varningsklocka.

Med ändrat klimat kan fler djursmittor får fäste norrut framöver, befarar Leif Denneberg.

– Ja, man kan nog inte utesluta detta, detta är ett tecken på den här sjukdomen, så man ska nog följa den utvecklingen noga.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se