Försäkringskassan vill öppna i Spanien

Försäkringskassan överväger att öppna ett särskilt kontor i Spanien för att lättare kunna upptäcka svenskar som jobbar trots att de har förtidspension. Det skriver tidningen Dagens Medicin.

Försäkringskassan har fått anonyma anmälningar om att förtidspensionerade svenskar som bor i Spanien och Frankrike jobbar.

Varje månad betalar Försäkringskassan ut förtidspension, eller sjukersättning som numera heter, till 16 000 svenskar bosatta över hela världen, av dem bor 630 med hel sjukersättning i Spanien och 70 i Frankrike.