HD prövar diskriminering av studenter

Idag tar Högsta domstolen upp fallet med etnisk diskriminering på Uppsala universitet. Universitetet har tidigare dömts för etnisk diskriminering efter att ha kvoterat in 30 sökanden till juristlinjen på grund av att de hade invandrarbakgrund.

Det var hösten 2003 som Uppsala universitet bestämde sig för att vika 30 av 300 platser på juristutbildningen till studenter vars båda föräldrar var födda utomlands.

Två kvinnor med svensk bakgrund, som nekades plats trots att de hade högre betyg än de trettio som kvoterades in, bestämde sig för att ta strid i frågan.

Universitetet fälldes
I både tingsrätten och hovrätten dömdes Uppsala universitet för etnisk diskriminering.

Men Uppsala universitet, som representeras av justitiekansler Göran Lambertz, bestämde sig för att överklaga.

På onsdagen sitter parterna i förhandling i Högsta domstolen.

Förenklad tolkning
Lambertz anser att hovrätten inte sett till huruvida särbehandlingen var berättigad, då den tolkat lagen om särbehandling.

– Vad man ska veta är om den här särbehandlingen är berättigad, som det står i lagen. Det ska man tolka och det är en komplicerad ordning att tolka det. Jag tycker att hovrätten gjort det på ett litet för lätt sätt. Man har till exempel inte tagit tillräcklig hänsyn till den så kallade fria kvoten, som finns för universiteten, där man får kvotera in tio procent av studenterna på en kurs utifrån annat än de vanliga sakliga kriterierna, sa Göran Lambertz efter hovrättens dom, i december förra året.

Nya orättvisor
Gunnar Strömmer vid Centrum för rättvisa, som driver frågan för de två studenter som anser sig diskriminerade, anser att etnisk kvotering skapar nya orättvisor.

– Ingen ska behöva acceptera att bli bortsorterad på grund av sin etniska tillhörighet. det viktiga arbetet att öka den etniska mångfalden och mångfalden på en massa andra sätt också, får inte ske med metoder som skapar nya orättvisor och kränger andra människor, enligt Gunnar Strömmer.

Har upphört
Att kvotera in personer med annan etnisk bakgrund var en försöksverksamhet från Uppsala universitets sida.

Idag använder sig universitetet inte av den metoden enligt pressinformatör Annica Hulth på universitetet.

Matilda Durehed
matilda.durehed@sr.se