Konsulatockupationen i Berlin över

En irakisk oppositionsgrupp tog sig på tisdagen in på Iraks konsulat i Berlin och tog minst fyra personer som gisslan. På kvällen stormade polisen konsulatet och grep de fem ockupanterna utan större dramatik.
Flera människor skadades när gruppen trängde in på ambassaden, enligt en tysk polistalesman. Den irakiske chargé d'affairen befann sig bland gisslan. Gruppen kallade sig, Den demokratiska Irakiska oppositionen i Tyskland, och en talesman för gruppen sa att konsulatockupationen är det första steget i vad som kallas befrielsen av Irak.