EU skärper kraven på utsläppsrätter

EU vill minska utsläppen av växthusgaser och skärper kraven på Sveriges och nio andra länders handel med utsläppsrätter.

För Sveriges del innebär det att handel med utsläppsrätter minskas med närmare tio procent jämfört med regeringens förslag.

Birgitta Resvik på Svenskt Näringsliv är kritisk till EU-kravet och säger att man ska analysra vad det får för påverkan på elpriset.

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson anser att att det stärker EU:s trovärdighet för åtagandet enligt Kyotoavtalet.