Skatteskyldiga svåra att spåra

Dålig samordning hos svenska myndigheter har visat sig vara en av orsakerna bakom de växande skatteskulderna från utlandsboende. I dag krävs ett omfattande arbete från flera myndigheter för att de skatteskyldiga som inte har svenskt personnummer ska kunna spåras.
– Vi hittar ungefär en fjärdedel av de returerna som vi har fått till oss. Sedan är det några ytterligare som vi inte hittar, och de går vidare för utredning, säger Bertil Lydmark, sektionschef på den lokala skattemyndigheten i Göteborg. Bertil Lydmark får varje år får in högvis med returnerade deklarationer och brev som skickats till skattepliktiga människor som inte bor i Sverige. Till exempel utländska fritidshusägare, en växande grupp som inte alltid vet att man betalar fastighetsskatt varje år i Sverige. Svårt utan personnummer För svenska myndigheter, som bara har rutin att hantera folk med personnummer, är det svårt att med bara en inaktuell adress som enda ledtråd, få tag på en utländsk medborgare. Det bekräftar Mikael Berglund, jurist på riksskatteverkets utlandsindrivning. – Vårt sätt att regsiterera folk på i Sverige avviker ju från många andra stater. Där är det ju många gånger så att man anger en person som född vid ett visst tillfälle på en viss ort, säger Mikael Berglund Bristande rutiner Det är rutinerna på tingsrättens inskrivningsmyndigheter som gör att många av de skatteskyldiga som bor i utlandet aldrig går att få tag på. När man köpt hus ansöker man om lagfart hos inskrivningsmyndigheten. I ansökan står allt man behöver veta för att spåra en människa. Födelseort, födelsedatum och så vidare. Men enligt ett direktiv från Lantmäteriverket fyller man bara i nollor i rutan där det svenska personnumret ska skrivas. Hade man fört över alla uppgifterna, skulle väldigt många fler kunna hittas. Osäkert hur många Hur många rör det sig om, alltså hur mycket är de utlandsboende husägarna skyldiga Sverige för obetald fastighetsskatt? Det är faktiskt ingen som riktigt vet. Ungefär 2 000 personer gissar man på riksskatteverket, RSV. Jan Westerberg, indrivningsdirektör på Kronofogdemyndigheten i Stockholm, har ingen aning om hur stort belopp han egentligen ska driva in för fastighetsskatten. – Det är ett problem för myndigheterna att få in de skatter och avgifter vi ska ha. Det är ju viktigt då att ha statisttiska uppgifter som vi kan göra analyser på. Men det har vi alltså inte, säger Jan Westerberg på Kronofogdemyndigheten i Stockholm
Malin Leissner, Ekot i Göteborg