Kritik mot sänkta mattekrav

Nu kommer kritik mot Högskoleverkets förslag att sänka kraven på matematikkunskaper hos de elever som söker till civilingenjörsutbildningarna.
- Eleverna har redan idag problem med för dåliga kunskaper, säger Åke Helgstrand, studievägledare vid Uppsala Tekniska Högskola. Vid flera av Uppsalas civilingenjörsutbildningar kommer en majoritet av studenterna inte att få studiemedel till hösten. Det här gäller de som började utbildningen för ett år sedan. De har missat för många tentor för att bli godkända. Detta trots att det har funnits förberedande kurser i matte. Det finns mattestugor under terminerna som hjälper studenterna, och ett diagnostiskt test i början av termin ett, för att kolla att studenterna hänger med. Ett problem är att färre studenter söker utbildningarna, vilket gör att betygsnittet på de som kommer in har sjunkit. Högskoleverket vill nu sänka kraven på mattekunskaperna, tidigare har kursen E i matematik från gymnasiet varit obligatorisk, om ett år ska det räcka med kurs D. En dålig idé enligt Åke Helgstrand. De skulle i sådana fall bli tvungna att sänka utbildningsnivån för att få godkända studenter.
Maud Johansson, Radio Uppland för Ekot