Förtidspensionär utomlands kontrolleras

Försäkringskassan överväger att öppna ett kontor i Spanien. Syftet är att bättre kunna kontrollera om en del av de svenskar som bor där och som har sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension, i själva verket arbetar.

– Spanien är det land som vi får flest anonyma anmälningar om att det förekommer misstänkt brott i, säger Thomas Falck, ansvarig för Försäkringskassans kontrollprojekt.

Vad rör det sig om för misstänkta brott?

– Att folk som har pension, sjukersättning, har återfått arbetsförmågan och arbetar både svart och vitt nere i Spanien.

700 bor i Spanien och Frankrike
Av de omkring 16 000 svenskar som bor i utlandet och som har svensk sjukersättning, bor fler än 600 i Spanien och knappt 100 i Frankrike.

Det är dem som Försäkringskassan nu ska kontrollera extra mycket, inte minst för att de oftare än andra utlandssvenskar har visat sig tipsa Försäkringskassan om sina landsmäns förehavanden.

Projektet är en del av den satsning på ökad kontroll som Försäkringskassan gör i år och nästa år. Ett första steg har varit att skicka brev till alla 700 i Spanien och Frankrike för att fråga om deras hälsa och möjlighet att arbeta.

Ett hundratal har inte svarat
100 personer har ännu inte svarat och om de inte gör de trots påminnelser så kommer ersättningen att dras in. De 600 svar man har fått in går man nu igenom.

– Det vi har sett är att en hel del av dem med dagens regelverk inte skulle vara berättigade till hel sjukersättning, säger Thomas Falck.

Ett nästa steg blir att få uppgifter från de andra ländernas skattemyndigheter för att se eventuell inkomst. Enligt Thomas Falck finns det en hel del som talar för att många arbetar svart också.

Vill öppna kontor i Spanien
Man diskuterar också möjligheten att till en början öppna ett temporärt kontor i Spanien, inte minst för att lättare följa upp vad de med sjukersättning gör.

Erfarenheterna från Norge, som redan har kontor i Alicante i Spanien är goda, säger Thomas Falck.

– Norrmännens erfarenheter är att det kostar ungefär en och en halv miljon norska kronor årligen att driva kontoret nere i Spanien bemannat med två tjänstemän. Nu planerar de att utöka till tre tjänstemän och de har fått igen kostnaderna fyra gånger om.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se