Landstingens underskott fördubblat

Landstingens samlade underskott har fördubblats det senaste året och beräknas i år bli 6,5 miljarder kronor.
De största underskotten har Stockholms läns landsting och Region Skåne skriver tidningen Landstingsvärlden. Bara 8 av 20 landsting klarar kravet på balans i ekonomin. Rekordunderskotten beror huvudsakligen på att landstingen har anställt fler personer. Enligt landstingsförbundets chefsekonom blir det oundvikligt för landstingen med de största underskotten att höja skatten.