Konjunkturinstitutet: Sysselsättningen sjunker

Regeringens sysselsättningsmål att 80 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatt år 2004 blir mycket svårt att nå, framförallt allt på grund av befolkningens sammansättning, enligt statliga Konjunkturinstitutet.
Det är flera faktorer som gör att arbetskraften i själva verket minskar - de äldre blir alltfler, de yngre studerar allt längre samtidigt som sjukskrivningarna och förtidspensioneringarna ökar. Enligt Konjunkturinstitutet nådde sysselsättningen sin topp förra året. Då var 78 procent sysselsatta - och den siffran kommer att sjunka fram till 2004.