Exportmarknadsandelarna minskar

Trots att den svenska exporten har gått på högvarv på senare år så tappar ändå Sverige marknadsandelar när det gäller exporten. Det visar en rapport från Exportrådet där Mauro Gozzo är chefsekonom.

– Vi har jämfört hur det har gått för svensk export över den senaste femårsperioden jämfört med föregående femårsperiod. Då ser vi att Sverige har tappat en hel del marknadsandelar. Vi har faktiskt tappat mer än något annat land i Västeuropa, det tycker vi är bekymmersamt. Det här gäller på varusidan, på tjänstesidan ser det betydligt bättre ut, där har Sverige vunnit marknadsandelar, säger Mauro Gozzo.

Har tagit varuandelar på livsmedel
De varubranscher där Sverige tagit marknadsandelar på exportsidan är livsmedel, råvaror, kemiska produkter och motorfordon.

De varubranscher där Sverige har tappat marknadsandelar är läkemedel och papper, stål och metallprodukter, maskiner och telekom och övrig elektronik, flyg- och rymdindustrin och möbler och instrument.

Däremot ligger Sverige i toppklass när det gäller tjänsteexporten, vilket gör att förlusterna av marknadsandelar för den totala exporten mildras ganska mycket.

Tjänstexportens marknadsandelar ökade
Marknadsandelen för tjänsteexport ökade med 25 procent.

– Vi misstänker att det är företagsstrukturen i Sverige, vi har ju många storföretag i Sverige och det är bra. Men många av dem expanderar utanför Sverige, och det är inget att säga om det, det är naturligt att man bygger ut sin verksamhet för att bli större på andra håll, säger Mauro Gozzo.

– Men då borde vi ha en starkare sektor av små och medelstora företag. Det är där som det brister, återväxten har under flera decennier varit lite för svag och det tror jag är den viktigaste orsaken.

Är det bekymmersamt för Sverige detta? 

– Ja, det är det. Om den analysen stämmer betyder det att det kan ta ganska lång tid att bryta mönstret. Att jag är inne på den här förklaringen beror på att vi ser att de västeuropeiska länder som vinner andelar är länder som har ganska framgångsrika medelstora företag.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se