Lyckade försök med vaccin mot malaria

Svenska forskare ser ut att ha utvecklat ett fungerande och ett länge efterlängtat vaccin mot malaria, som är en av jordens dödligaste sjukdomar. Varje år smittas en halv miljard människor av malariaparasiten. De flesta bor söder om Sahara i Afrika och det är framför allt barn som drabbas.

– Speciellt de afrikanska barnen kommer att kunna skyddas från att få svår malaria, säger Mats Wahlgren, professor vid Karolinska institutet i Solna.

Varje dag dör 3 000 barn i den svåra formen av malaria, tropisk malaria. De svenska forskarna har funnit en molekyl som hindrar de parasitinvaderade röda blodkropparna från att klibba ihop och täppa till blodkärlen.

Framgångsrika försök
Försök på råttor och nu senast apor har varit framgångsrika och nu väntar försök på människor.

– Det visar ett gott skydd och nu måste vi ta det vidare till människan. Det lovar gott och vi hoppas att vi inom ett antal år ska kunna använda vaccinet också på människor.

Under tiden ni har tagit del av det här inslaget har två barn dött i malaria. I många år har det inte funnits något större intresse för att ta fram ett malariavaccin, men enligt professor Mats Wahlgren har insikten att världen faktiskt vinner ekonomiskt på att stoppa malarian vuxit fram.

”De fattigas sjukdom”
– Detta stämmer. Malaria är de fattigas sjukdom. Det är barn och kvinnor på Afrikas landsbygd som drabbas mest och dessa personer har ingen stark röst. Afrika har inte haft en stark röst heller, men i dag är situationen annorlunda.

– I Asien klarar man sig själva, i Mellanöstern finns inte så mycket att göra, men Afrika finns där att arbeta med och det finns ett stort intresse från hela världen att verka i Afrika idag, säger Mats Wahlgren.

Jens Ericson
jens.ericson@sr.se