"Det finns ingen gemensam världsbild"

På onsdagen träffade näringsminister Maud Olofsson företrädare för de svenska elproducenterna för att diskutera de höga elpriserna i Sverige.

Tidigare har hon bland annat även träffat den svenska basindustrin för att diskutera frågan och synen på vad som bör göras är väldigt olika, enligt näringsministern.

– Nu har jag träffat alla de här parterna och jag har upplevt och upplever fortfarande att det inte ens finns en gemensam världsbild. Finns det inte det, är det jättesvårt att också föreslå åtgärder som är rätt och riktiga.

På vilket sätt skiljer sig världsbilden, menar du?

– Vi har ju olika bild av hur den här marknaden ska se ut, vi har olika bild av vilka investeringar som behöver göras och vi har olika bild av hur vi ska kunna få en bättre överföringskapacitet. Det finns rätt många olika frågor.

– Jag tror också att det enda sättet att komma fram, och det har varit min del i den politiska uppgörelsen i Allians för Sverige. Om man inte lyssnar på varandra är det omöjligt att komma fram. Nu har jag bjudit in till alla de här samtalen, vi har lyssnat på varandra och jag tror att det är en väldigt bra grund för att gå vidare, säger näringsminister Maud Olofsson.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se