Översvämningar i Kina hotar miljoner

I Hunanprovinsen i södra Kina hotas flera miljoner människor av översvämningar efter de ihållande monsunregnen. Den omedelbara faran kommer från Dongtingsjön, där vattennivån har stigit nära två meter över den gräns som markerar risk för översvämning.
Dongtingsjön fungerar som en reservoar för vattenmängderna i den stora Yangtzefloden. Det kraftiga regnandet under monsunperioden har nu gjort att vattennivån i sjön har nått farliga nivåer och fördämningarna riskerar att brista. Just detta hände för fyra år sedan. Då omkom mer än 4000 människor i vatten och rasmassor i Hunanprovinsen. Tropiska oväder Vattenståndet i Dongtingsjön har nu nått nära två meter över den nivå som varnar för översvämning. Och meteorologerna spår fortsatt kraftig nederbörd i södra Kina i samband med tropiska oväder. Fördämningarna runt den översvämningsmogna sjön är nu bemannade och under uppsikt dygnet runt. Tusentals människor har kallats in för att för att arbeta med att förstärka vallarna. Börjat evakuera Myndigheterna har infört undantagstillstånd och börjat evakuera folk från byar i området. Många miljoner människor sägs vara i fara om vattenmassorna skulle bryta igenom. 900 människor har rapporterats döda efter översvämningar och ras på grund av det häftiga regnandet i delar av Kina i sommar.
Börje Remdahl, Bangkok