Bättre samarbete kan förhindra självmord

Hälften av alla självmord i Sverige skulle kunna undvikas om man upptäckte de mest sårbara individerna tidigare och myndigheterna samarbetade bättre. Det säger professor Danuta Wasserman som deltar i arbetet med ett nytt handlingsprogram för att förebygga självmord.

Särskilt viktigt är det att skolhälsovården aktiveras, menar Danuta Wasserman.

– Det växande barnet måste ha möjlighet att tala om sin ångest, om sin oro, om sina konflikter och sina existentiella frågor. Det är väldigt sällan vi behöver använda medicinering. Behövs den, ska den användas, men den ska alltid kompletteras med en samtalsbehandling, säger hon.

Hälften har varit i kontakt med vården
Danuta Wasserman menar att den som funderar på att ta sitt liv riskerar att hamna mellan olika vårdgivares ansvarsområden. Hälften av dem som tagit sitt liv har varit i kontakt med vården innan.

Därför krävs samarbete och kunskap för att i tid hitta de människor som kanske lider av en depression och behöver behandling, såväl barn som vuxna. Hon efterlyser fler distriktsläkare och skolläkare ute i verkligheten och bättre rutiner och kontinuitet.

300 fall har kommit in
Sedan den första februari i år registreras alla självmord som skett inom en månad från att personen skrivits ut från vården. Hittills har 300 fall kommit in och Socialstyrelsen ska nu analysera dem för att försöka förhindra fler självmord.

– De fall som kommer att analyseras av Socialstyrelsen, Lex Maria-fallen, blir en viktig kunskapskälla för vad vi kan förbättra och var de svaga länkarna i behandlings- och rehabiliteringskedjan finns. Vilka risksituationer ska vi rygga för så att det inte händer samma sak igen? säger Danuta Wasserman.

Och när det gäller ungdomar är det viktigt att se de riskfaktorer som finns, säger hon.

”Blir inte bättre av att vänta”
– Ofta, när barnet tappar intresset för sina vanliga skolaktiviteter, får stora koncentrationssvårigheter, börjar skolka och missbruka, då är det en viktig riskfaktor för psykisk ohälsa. Då är det viktigt att angripa problemet omedelbart och inte vänta en vecka eller två, därför att det blir inte bättre - tvärtom blir det sämre.

– Man kan hamna i ännu svårare situationer och ju tidigare man upptäcker och ju tidigare man angriper problemet och behandlar med psykosociala metoder och rehabiliteringsmetoder, desto bättre resultat i längden.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se