Anställd sparkad efter a-kassestrejk

Mobiloperatören Tre har sparkat en av sina medarbetare efter att han deltagit i den politiska strejk som det Syndikalistiska fackförbundet genomförde för två veckor sedan. Enligt bolaget var strejken olovlig.

När Bengt Wallman kom till jobbet förra veckan blev han kallad till möte med sin chef.

– Mötet gick i princip ut på att jag blev anklagad för att vara illojal och att man inte kunde lita på mig på arbetsplatsen, och att jag hade brustit i förtroende till företaget, och att jag hade andra lojaliteter än företagsledningen. Det kunde de inte godta och därför skulle jag inte schemaläggas mer, berättar Bengt Wallman.

– Sedan blev vi eskorterade ut från platsen av min gruppchef. Det här är mitt under mitt pågående arbetspass, så det är helt ur det blå, helt enkelt. Personligen känns det fruktansvärt att det finns företag som kan agera så här och tro att de kan komma undan med det.

Blev uteskorterad
Efter mötet tog Bengt Wallmans chef ifrån honom hans passerkort och simkortet till mobiltelefonen och eskorterade ut honom och hans fackliga ombud ut ur lokalerna.

Enligt domar i Arbetsdomstolen är politiska strejker tillåtna i Sverige, så länge de är kortvariga. Under mötet fick Bengt Wallman dessutom skriva under ett protokoll där bolagets representant konstaterade att hans frånvaro den 15 november, som berodde på den fackliga stridsåtgärd han deltog i, var olovlig och att han därför inte kommer att schemaläggas mer.

Chefen skrev under protokoll
Trots att Bengt Wallmans närmaste chef skrivit under protokollet med de formuleringarna, säger personaldirektören på Tre, Katarina Berg, idag att det inte handlade om Bengt Wallmans fackliga engagemang.

– Är man frånvarande, oavsett orsak, så är det ju på det sättet att om någon inte dyker upp, eller talar om att de tänker vara frånvarande så är det väldigt svårt att schemalägga en verksamhet som är öppen alla dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Kvällstid är det en, ibland två som arbetar, och då är det förtroendet avbrutet, kan man säga, säger hon.

Vad ni skriver är väl att det beror på den fackliga åtgärden han deltog i?

– Nej, det beror egentligen inte på det. Det spelar ingen roll om Bengt hade varit pappa och hejade på sina barn som spelade ishockey eller om han var på en fotbollsmatch med en sitt favoritlag AIK. Det handlar om man är frånvarande från sin arbetstid och har kommit överens om extraarbete den tiden så blir det väldigt svårt att fortsätta schemalägga.

Jämför du en facklig stridsåtgärd med att gå på fotboll?

– Nej det gör jag verkligen inte. Frånvaron spelar egentligen ingen roll.

Tre hävdar å ena sidan att Bengt Wallman inte informerat sin närmaste chef om frånvaron, samtidigt som Katarina Berg säger att man varnat honom i förväg om att hans frånvaro den 15 november skulle få konsekvenser.

”Ett angrepp på den svenska modellen”
Bengt Wallman har jobbat på Tres kundtjänst i ett och ett halvt år, den senaste tiden tre kvällar i veckan. Anders Knutsson är Bengt Wallmans fackliga ombud.

– Vi ser väldigt allvarligt på det här. Det här är ett angrepp på hela den svenska modellen, denna hundraåriga tradition av föreningsrätten som kränks och lagen om anställningsskydd. Det finns så många punkter på det här förfarandet från Tre som bara kan ses som ett angrepp på hela fackföreningsrörelsen i stort och i synnerhet på Bengt.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se