Teckomatorpsjord giftsaneras på försök

2 000 ton förorenad jord från BT Kemiområdet i Teckomatorp transporterades på onsdagen till en saneringsanläggning i Danmark.

Det är en provsändning för att se om jorden kan saneras utan att miljön påverkas negativt. Området förgiftades av läckande gifttunnor som grävdes ner under 1970-talet.