Utförsäljning av statliga företag förbereds

Den nya regeringen förbereder vilka statliga företag som ska säljas och hur det ska gå till. Målet är att företag ska säljas till ett värde av 150 miljarder kronor under de kommande tre åren.

Statsminister Fredrik Reinfeldt tänker inte göra några begränsningar av möjliga köpare, svenska eller utländska ska ha samma chanser. Reinfeldt vill inte säga något om vilka företag som kommer att bjudas ut till försäljning först.

– Det vore ett enormt tjänstefel att börja svara på det. Vi ser över exakt hur processen för detta ska skötas och det kommer i realiteten att handla om en grupp av företag som pekas ut. Där får man i varje enskilt fall väga vad som är mest lämpligt nu, givet hur marknaden ser ut och förutsättningar för det enskilda företaget. Där är vi inte riktigt ännu, säger statsministern.

Vilka idag statliga eller statligt delägda företag kommer aldrig att säljas?

– Det är en del av den genomlysning som nu Maud Olofsson gör i näringsdepartementet som också kommer att landa i att vissa bolag inte kommer att ingå i kretsen som är ens möjliga att sälja. Sedan behöver det inte vara så att varje företag som är möjligt att sälja, kommer att säljas.

– Det kan också visa sig ligga fel i fas eller att det inte möter de andra långsiktiga ansvarssyftena som vi också tycker är viktiga. Det kan alltså finnas bolag som vi nu bedömer inte är intressanta, möjliga, eller av andra skäl inte lämpliga att sälja, säger statsminister Reinfeldt.

Säg något bolag?

– Jag vill inte göra det förrän genomgången är genomförd. Det är en mycket stor statlig bolagssektor vi har, så jag tror att man ska vara tydlig med att även om vi skulle nå vår målsättning om 150 miljarder kronor i försäljningsinkomster de tre följande åren, så handlar det om några få företag och väldigt många företag kommer att förbli i statlig ägo, också när vi kommer till väljarna 2010, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se