Bantningsmedel skrivs ut på fel grunder

Patienter med hjärtsjukdomar får bantningsmedel utskrivet helt i strid med medicinska rekommendationer. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket har gjort.

Förskrivningen av bantningspreparaten Xenical och Reductil har granskats och en rad fel förekommer men det är förskrivningen till patienter som samtidigt har andra sjukdomar som är direkt farligt, säger professor Björn Beerman vid Läkemedelsverket.

– Det är allvarligt eftersom man utsätter patienterna för en ökad risk. Man ska komma ihåg att de här läkemedlen har ganska modest effekt och då är det inte rimligt att man utsätter patienterna för ökade risker, säger Björn Beerman.

Hälften skrevs ut felaktigt
Läkemedelsverkets studie visar att nästan hälften av alla recept hade skrivits ut till patienter på felaktiga grunder, det vill säga att de inte uppfyller de krav som ställs för att få läkemedlet.

Nästan en tredjedel fick preparaten utskrivna trots att det fanns så kallade kontraindikationer, patienterna hade, samtidigt som de ville få bantningspreparaten utskrivna, andra sjukdomar. Är man hjärtsjuk är till exempel preparatet Reductil direkt olämpligt.

– Det läkemedlet höjer blodtrycket och höjer hjärtfrekvensen. Det innebär automatiskt att det är olämpligt för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar.

Läkemedelsverkets studie visar också att nästan sju av tio patienter felaktigt fick bantningspreparaten till subventionerat pris.

– Det innebär naturligtvis att det blir en ökad belastning på läkemedelsnotan, som kunde användas på ett bättre sätt.

Reglerna är tydliga
Reglerna för hur läkemedel skall skrivas ut är tydliga, menar professor Björn Beerman. Frågan är då varför det kan bli så fel.

– Det är svårt att veta. Man har gjort liknande undersökningar på en del andra typer av läkemedel och inte funnit samma grad av avvikelser. Det är högst troligt att det är kraftigt tryck från patienten att få det här utskrivet.

Läkarna ger efter?

– Ja, jag skulle kunna tänka mig det, säger han.

En anledning till varför läkare skriver ut bantningspreparat på felaktiga grunder kan också vara stressen i sjukvården, säger Björn Beerman.

– Man har dåligt med tid på mottagningarna och dåligt med tid att diskutera alternativa metoder. Man kan kanske påpeka att ”din övervikt behöver inte behandling med läkemedel utan det är livsstilsförändringar som det handlar om”, säger professor Björn Beerman vid Läkemedelsverket.

Jens Ericson, Ekot i Malmö
jens.ericson@sr.se