Ahmadinejad skriver brev till amerikaner

Irans president Mahmoud Ahmadinejad uppmanar i ett öppet brev det amerikanska folket att kräva att USA tar hem sina trupper från Irak och i stället satsar pengarna på att förbättra välfärden på hemmaplan.

Ahmadinejad vädjar i brevet till det amerikanska folket att ändra president Bushs politik som han menar innebär ett blint stöd för Israel och olagliga och omoraliska handlingar i kampen mot terrorismen.

Ahmadinejad manar också det demokratiska partiet att efter kongressvalen ta hänsyn till det utbredda missnöjet med Bushregeringens utrikespolitik och ändra USA:s utrikespolitiska kurs.