Ingen recession i USA

Det kommer lugnande ord om den amerikanska ekonomin idag. Det är Bushregeringens ekonomiske rådgivare Glenn Hubbard som hävdar att sannolikheten för att USA åter ska hamna i recession är minimal. BNP kommer att fortsätta att öka efter att ha minskat tre kvartal i rad förra året, och börsfallet kan dämpa tillväxten under en ettårsperiod med en halv procent till 1 procent. Det är inte på något vis nära den storlek som krävs för att pressa ekonomin in i recession, enligt Glenn Hubbard.