Läroböcker är onyanserade

Skolböcker i grund- och gymnasieskolan är av dålig kvalitet. De ger en onyanserad och diskriminerande bild av olika grupper i samhället visar en granskning som Skolverket har gjort.

Charlotte Samuelsson är projektledare vid Skolverket och hon tycker inte att böckerna håller måttet.

– Bilden av dagens läroböcker är att de inte är tillräckligt bra för att kunna utgöra det enda läromedlet i undervisningen. Läroböcker måste kompletteras med andra läromedel för att kunna ge eleverna en nyanserad och allsidig undervisning, säger Charlotte Samuelsson.

Onyanserade läroböcker
Skolverket har gjort en granskning av 24 läroböcker i grund- och gymnasieskolan. Vid granskningen fann man inte en enda bok som i sin helhet kunde sägas följa läroplanernas värdegrund.

Olika forskargrupper har analyserat böckerna utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder.

I läroböckerna har man sett att män och kvinnor beskrivs på ett onyanserat sätt och i flera läroböcker finns exempel på där kvinnor och flickor nedvärderas eller förlöjligas. Man har även sett att homosexualitet problematiseras och att funktionshindrade beskrivs som kostsamma och avvikande.

Kvalitetsgranskning borta
I början av 90-talet togs den statliga kvalitetsgranskningen bort eftersom man ansåg att en central granskning inte längre behövdes. Den nuvarande regeringen har inga planer på att återinföra den. Istället ligger ett stort ansvar på skolorna själv att eleverna får en allsidig undervisning.

– I dagens styrsystem ligger det här ansvaret på huvudmän, rektorer och lärare. Det kan ju bli aktuellt att Skolverket väljer att genomföra regelbundna granskningar framöver. Då kanske vi kan hjälpa lärarna att upptäcka onyanserade eller till och med stereotypa beskrivningar, säger Charlotte Samuelsson, projektledare vid Skolverket.

”Man måste kunna lita på böckerna”
Elever på Hjalmar Lundboms gymnasium i Kiruna tror att man kan påverkas negativt av att böcker visar en onyanseraad bild av en del grupper i samhället. De tycker att man ska kunna lita på det som står i böckerna.

– Det är ju skolböcker, så man måste ju kunna lita på dem, säger en elev.

– Det står ju itne mycket omhur kvinnorna har det i samhället, genom historien, säger en annan elev.

Bodil Lundmark
bodil.lundmark@sr.se
i samarbete med SR Norrbotten