Taxi Skåne i skattetvist

Polisen utreder grova skattebrott i taxinbranschen i Skåne. Det är ett 40-tal taxiföretag som riskerar att bli anmälda till åklagare för misstankar om skattebrott eller försvårande av skattekontroll. Drygt hälften av de företag som riskerar åtal finns i Malmö, skriver tidningen Metro Skåne.