Friande dom mot Calle Jonsson rivs upp

Rättegången mot Calle Jonsson, som misstänktes för att ha knivskurit en man på Kos för fem år sedan, ska tas om från början det beslutade Högsta domstolen i Grekland på torsdagen. Grekiska HD ogiltigförklarar den friande domen mot Calle Jonsson.

Calle Jonssons advokat Leif Silbersky är mycket förvånad över domstolens beslut.

– Jag är förvånad, jag är bestört och jag beklagar att familjen har hamnat i den här situationen. Det betyder inte bara juridiska problem utan också ekonomiska. Det är ju en ekonomisk katastrof för familjen eftersom Utrikesdepartementet inte vill betala för kostnaderna, säger han.   

River upp friande dom
Den grekiska högsta domstolen river alltså upp domen från förra året, den dom som friade Calle Jonsson från misstankarna om att han försökt knivmörda en grekisk man på Kos i juli 2001.

Grekiska HD ogiltigförklarar den friande domen och hänvisar till de oklarheter som råder kring den tekniska bevisningen. Där ingick bland annat en av Calle Jonssons tröjor, där det fanns blodfläckar både från Calle Jonsson och den grekiske mannen.

HD anser att det fortfarande är oklart om tröjan lades i samma påse som andra klädesplagg med mannens blod eller om tröjan packades separat. Domstolen menar också att det inte är utrett om kläderna packades när blodfläckarna var intorkade eller kunde kladda av på andra kläder.

Förvånad över motiveringen
Leif Silbersky är förvånad över domstolens motivering.

– Den frågan diskuterades mycket i samband med förhandlingen på Rhodos, och jag har ju kritiserat den delen av utredningen. Jag fick ju som jag ser det gehör för mina synpunkter. Nu tycks man vilja ta upp den diskussionen igen, vilket är något besynnerligt, säger han.

Enligt Utrikesdepartementet kommer nya rättegången mot Calle Jonsson hållas i samma domstol på Rhodos men med andra domare. Och den kommer troligen att inledas i slutet av 2007.

Leif Silberksky har varit i kontakt med Calle Jonsson och hans familj.

– De är bestörta och ledsna framför allt. Dels är det ju psykiskt betungande att riva upp allt igen och framför allt är det en ekonomisk katastrof för familjen, säger Leif Silberksky.

Daniel Sundbaum
daniel.sunbaum@sr.se