Överskott för kommun och landsting på 19 miljarder kronor

Landets kommuner och landsting beräknas i år göra ett överskott på 19 miljarder kronor. Den ljusa bilden presenterades på torsdagen av Sveriges Kommuner och Landsting. Ett landsting där det vänt rejält är Gävleborgs landsting, från ett stort minus förra året till nästan en kvarts miljard i vinst i år.

– Först och främst har vi i år haft en låg kostnadsutveckling i landstinget Gävleborg jämfört med andra landsting. En viktig förklaring till det är att vi har minskat antalet årsanställda i verksamheten. Vi är 65 personer färre än föregående år och det är en viktig förklaring, säger ekonomichefen Bo Svedberg.

Men också en skattehöjning och bättre skatteunderlag förklarar vändningen. Det är inte bara i Gävleborg kurvorna pekar åt rätt håll. Samtliga landsting räknar med ett positivt resultat i år.

Nedskärningar har givit effekt
Också bland kommunerna är bilden ljus, med några få undantag och här handlar det till stor del om ökade skatteintäkter när fler kommit i arbete, men också lägre kostnader efter de senaste årens nedskärningar.

Frågan är nu hur överskotten ska användas på bästa sätt. En stor del av överskottet är av engångskaraktär och det lite långsiktiga överskottet kommer att behövas när det blir kärvare, anser Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu.

– Jag tror alla partier har lovat sina väljare att om vi blir valda ska vi se till att förbättra förutsättningarna för skolan och äldreomsorgen. Det var vad valrörelsen handlade om, inte skattesänkningar.

Betalar tillbaka 21 miljoner kronor
Men alla delar inte den uppfattningen. Staffanstorp i Skåne sänker skatten nästa år med 60 öre. Så här sa det moderata kommunalrådet Mikael Sandin häromdagen till Ekot om kommunens val att betala tillbaka sitt överskott på 21 miljoner kronor.

– Kommunen ska inte ta ut mer pengar från sina invånare än vad vi behöver för att erbjuda den service som vi är skyldiga och som jag anser att vi ska erbjuda våra medborgare, säger Staffanstorps kommunalråd, moderaten Mikael Sandin.

Sören Granath
soren.granath@sr.se