”Svårt för barnen i Nablus”

Staden Nablus var tidigare Västbankens ekonomiska nav. Men utegångsförbudet sen två månader har strypt all verksamhet. Värst är det för barn och sjuka och Nablus hälsosamordnare i varnar för epidemier.
– Låt oss tala om barnen som inte kan vaccineras, ibland för att de inte kan komma till hälsoklinikerna och ibland för att vi helt saknar vaccin att ge dem. Vi kommer att se mycket stora problem i framtiden med barn som blir sjuka för att de saknar skydd, Nablus hälsosamordnare Annan Kadri. Annan Khadri samordnar hälsovården i hela Nablusområdet. Det är en svår uppgift när staden varit i stort sett under konstant utegångsförbud i två månader. Ett utegångsförbud som gäller dag och natt och inte gör undantag för sjuktransporter. Centrum i stan ligger spöklikt öde. Enstaka israeliska stridsvagnar och ibland en ambulans eller en taxi är det enda som syns. Också ambulansers rörlighet är begränsade, det krävs tillstånd och det tar lång tid, många gånger är det för sent. – Sjuka människor och till och med om de svårt skadade blir oftast försenade något och situationen försämras hela tiden så oftast förlorar vi våra akutfall på grund av hindren på väg till sjukhuset. Dessutom är det mycket svårt för kroniskt sjuka, hjärt- och njurpatienter som behöver komma regelbundet till sjukhus för vård. Många av dem kan inte ta sig dit och dör därför, säger Annan Khadri. Nablus myndigheter har ännu inte fullständigt kartlagt de medicinska effekterna av utegångsförbuden. Hälsoanställda som Annan Khadri tar stora risker när de rör sig ute i stan trots utegångsförbudet. I Nablus bryter många medvetet mot utegångsförbudet för att kunna handla och ta sig till läkare. Men det är riskabelt. De som upptäcks av israeliska stridsvagnar riskerar att gripas, komma undan med böter eller i värsta fall beskjutas.
Maria Persson-Löfgren, Nablus