Politiker får psykologhjälp

Kommunpolitiker i Åtvidaberg har fått psykologhjälp för att förbättra arbetsmiljön bland ledamöterna i kommunstyrelsen. Många invånare i Åtvidaberg är idag mycket kritiska mot de folkvalda.
– Ja, det är ungefär som en hönsgård. De är inte ense om något. Det är hopplöst. – Det blir väl lite stagnation i frågor som kanske är viktiga. Jobbar man politiskt, så tycker jag väl att man ska kunna samarbeta. Vet du vad du ska rösta på i dag? – Nej det gör jag faktiskt inte ännu. Jag är väldigt osäker. Hönsgård, cirkus eller kaos. Ja, invånarna på torget i Åtvidaberg är överens. Det bråkas och tjafsas för mycket bland kommunpolitikerna. Att ge en rättvis bild av vad osämjan beror på är inte helt enkelt. För det munhuggs både inom och mellan partierna. När jag frågar representanter från de olika partierna får jag svaret att mycket beror på att personkemin inte fungerar mellan vissa ledamöter. Det är helt enkelt en obehaglig situation, säger någon. En annan säger at hans parti helt har stängts ute från beslutsprocessen den här mandatperioden. Enligt kommunstyrelsens ordförande, Conny Holmkvist, har det hela gått så långt att politikerna som sitter i kommunstyrelsen vid två tillfällen har fått rådgivning av en psykolog för att diskutera etik, och hur man ska förhålla sig till varandra.
Lisen Elowson, SR Östergötland för Ekot, i samarbete med Sveriges Televisions Östnytt.