Gasläcka i Karlshamn

Industriområdet Oxhaga några kilometer väst om Karlshamn fick under torsdagskvällen spärras av på grund av att gasol läckte ut från kraftbolaget Eons gasolterminal. (SR Blekinge)