General dömdes till livstid

Vid FN:s krigsförbrytartribunalen i Haag dömde appellationskammaren den bosnienserbiske generalen Stanislav Galic till livstids fängelse på torsdagen.

Galic hade ansvaret för serbernas belägring av Bosniens huvudstad Sarajevo från hösten 1992 till hösten 1994.

Han dömdes för tre år sedan till 20 års fängelse, men efter överklagande förvandlades domen till livstid.

Tidigare har krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien bara dömt till livstids fängelse en gång, och efter överklagande sänktes straffet till 40 år. 

Den domen gällde den tidigare bosnienserbiske politikern Milomar Stakic.