Felparkerare kan straffas hårdare

Över 4 000 svenskar är skyldiga 25 000 kronor eller mer i obetalda parkeringsböter. Men nu ska parkeringssyndarna straffas hårdare. En utredning som överlämnas till regeringen på fredagen föreslår att ska bli tillåtet att låsa fast hjulen på bilar som tillhör notoriska felparkerare.

Den parkeringsutredning som regeringen tar emot på fredagen innehåller en rad lagändringsförslag. Det mest uppseendeväckande är kanske förslaget om att det ska gå att låsa fast hjulen på bilar som ägs av bilister som gång på gång drar på sig böter.

I dag är, förutom böter, bortforsling det enda tillåtna straffet mot felparkerare.

”För tufft”
Rolf Bäckström är taxichaufför i Stockholm. Han hindras i sitt jobb ofta av bilister som parkerar fel. Ändå tycker han att utredningens förslag om att låsa fast bilar är för tufft.

– Det är väl att gå lite väl långt tycker jag. Det räcker att de forslar bort bilarna som står trafikfarligt till i korsningar och så vidare, säger han.

I utredningen föreslås också att bilar som står felparkerade får forslas bort redan efter tre dygn. I dag är det sju dygn som gäller.

Parkeringsnämnd föreslås
Dessutom föreslås att en parkeringsnämnd inrättas. Nämnden får till uppgift att pröva tvister som uppkommit mellan bilister och parkeringsbolag. I nämnden ska det sitta folk från parkeringsbolag, kommuner och trafikantorganisationer.

Nämnden ska betalas av bilägarna, som får en årlig avgift på tio kronor.

Det blir alltså tuffare att bli felparkerare i framtiden, om utredningens förslag går igenom. Men det går ju alltid att göra som Björn Öhrnestig, Stockholmstrafikant.

– Jag har ingen bil, jag åker tunnelbanan. Att åka kollektivt är bäst, säger han.

Då slipper man både böter och annat?

– Ja, precis.

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se