Patienter lever länge med nytt hjärta

Av dem som fått en hjärttransplantation i Norden har 60 procent överlevt mer än tio år. Det visar data som redovisats på läkarstämman.

Av de som fått lungtransplantation är tioårsöverlevnaden 40 procent och detta anses vara mycket goda resultat i en internationell jämförelse. Under de gångna åren har patienterna som transplanterats blivit betydligt sjukare, ändå har inte överlevnadssiffrorna sjunkit.

Hos ungdomar som transplanterats är överlevnaden betydligt bättre, medan det går sämre för den som tar emot hjärta eller lungor efter 50-årsåldern.