Telia lämnar ut hur mobilägare rör sig

Telias mobiltelefonkunder som befinner sig i Skåne kommer nästa år att mätas i trafiken. Telia ska lämna ut statistik till Vägverket över hur snabbt mobilkunderna rör sig på vissa vägsträckor, skriver Skånska Dagbladet.

Vägverket kan då se om det går extra långsamt på en sträcka, det skulle i så fall kunna innebära köbildningar och den informationen ska Vägverket publicera på internet.

Telia kommer inte lämna ut personuppgifter eller uppgifter om var enskilda mobiler befinner sig, det enda som kommer att lämnas ut är telefonägarens medelhastighet.