Barns jobb ska inte minska socialbidrag

Barn i familjer som har socialbidrag ska kunna ta feriejobb utan att det påverkar familjens bidrag. Idag skär ett 80-tal kommuner ner bidraget för familjerna när barnen jobbar och får en inkomst. Men så ska det inte vara längre.

Socialtjänstminister Maria Larsson säger till Svenska Dagbladet att det måste löna sig för unga att arbeta extra på helger och lov.

Det är orimligt att feriearbetande barn måste lämna över sina pengar till familjens hushållskassa för att socialbidraget minskar, anser hon.