Borgerliga Högsby valde s-ordförande

I Högsby finns det sprickor i den borgerliga majoriteten. När fullmäktigeordförande skulle väljas gick fullmäktige emot valberedningens förslag. Därför får borgerliga Högsby en socialdemokratisk fullmäktigeordförande även i fortsättningen. (SR Kalmar)