”Ökade ambitioner - ökat underskott”

Bara åtta av landets tjugo landsting kommer att klara kravet på en balans i budgeten i år. Det visar en prognos från Landstingsförbundet. Landstingens sammanlagda underskott beräknas bli drygt 6, 5 miljarder kronor i år. Det är nästan dubbelt så mycket som i fjol.
Det finns två skäl till att underskottet blivit större, enligt Stefan Ackerby, chefsekonom på Landstingsförbundet. Det ena är att intäkterna ökar lite långsammare i år än de gjort de senaste åren, men framförallt beror det på att kostnaderna ökat. – Min bild är att det framförallt är en ökad verksamhet, att man anställer fler personer i landstingen, höker ambitionen och att det där huvudförklaringen ligger, säger Stefan Ackerby. Färre än hälften når upp till kravet Enligt kommunallagen måste landstingens budget vara i balans. Men få landsting når upp till kravet. Förra året var det tio av de 20 landstingen som gjorde det, i år beräknas det bara bli åtta, enligt en prognos från Landstingförbundet som publiceras i tidningen Landstingsvärlden. Det sammanlagda underskottet hos landstingen beräknas till 6,5 miljarder kronor. Stockholms landsting står för större delen, nästan 4,2 miljarder. Även Skåne har ett av de större underskotten, drygt 1,7 miljarder kronor. ”Betala mer eller få mindre vård” Stefan Ackerby menar att det behövs ökade resurser till landstingen för att de ska kunna tillgodose vårdbehovet, antingen genom statsbidrag eller på annat sätt. Och han tror att skattehöjningar kommer att diskuteras i flera landsting efter valet: – Om man har ett underskott i år innebär ju det att landstingen försvagar sin ekonomiska ställning och på lång sikt kommer ju det att leda till att framtida medborgare får antingen får betala mer för samma vård eller kanske få mindre vård. Reglen håller inte längre Stefan Ackerby menar också att det kanske är dags att omformulera det krav som kommunallagen ställer på att landstingens budget ska vara i balans. – Det balanskravet har ju tillkommit för att skapa ett förtroende för de offentliga finanserna i stort och garantin för att kommuner och landsting inte skenar i väg med stora underskott. Nu håller uppenbarligen inte den regeln, den spärren, säger Stefan Ackerby.
Maria Blomquist