"USA behöver en tidtabell för Irak"

Det behövs en tidtabell för när USA ska dra tillbaka sina trupper från Irak. Det säger Saad Almotaledy, statssekreterare på departementet för nationell dialog och försoning i Bagdad.

Just en tidtabell saknas i den amerikanska så kallade Bakergruppens rapport om Irak, och det är ett misstag, anser Almotaledy.

– Vi behöver ett heligt datum som visar att det finns en början till oberoende, till verklig suveränitet för Irak. Så säger Saad Almotaledy, andreman på ett av landets allra nyaste ministerier, som arbetar med vad som kan tyckas vara huvudfrågan i Irak i dag – försoning mellan de stridande grupperna i landet.

Startdatum nödvändigt
Almotaledy säger att man givetvis måste vara realistisk och låta säkerhetssituationen avgöra när de amerikanska trupperna kan dra sig tillbaka.

Det kan inte ske på tre dagar eller tre månader, men ett startdatum skulle tvinga fram ett stegvis överlämnande av makten över styrkorna till irakiernas egna händer.

Nytränade irakiska trupper är färdiga för tjänstgöring varje dag, säger Almotaledy, och det är landets premiärminister och ingen annan som bör vara överbefälhavare över Iraks styrkor och ta besluten om hur de ska användas, säger han.

Dialog ett måste
Almotaledy har själv träffat medlemmar ur Bakergruppen under deras arbete och tycker att det de föreslår är ett steg i rätt riktning, men att det inte räcker ända fram.

Men dialogen med Iraks grannländer, som Bakergruppen föreslår, är ett måste, anser han, för att undvika den mycket explosiva situation som kan uppstå om det skulle skapas ett maktvakuum när USA drar sig tillbaka.

– Alla våra grannländer har sina egna intressen i regionen, säger Almotaledy, det är förståeligt. Men tiden för dialog kan vara den rätta nu, anser han, eftersom till exempel Iran och Syrien börjar visa förståelse för hur illa det skulle kunna gå, för alla inblandade, om de lägger sig i för mycket i Irak.

Malin Olofsson
malin.olofsson@sr.se

Maria Sjöqvist
maria.sjoqvist@sr.se