Aids-läget hotar FN:s millenniemål

I dag fredag, infaller Världsaidsdagen, som instiftades av FN för nästan 20 år sedan. Sedan dess har epidemin exploderat och skördat tiotals miljoner offer.

Nu hotar sjukdomen FN:s mål om en halverad världsfattigdom om nio år, så läget är allvarligt.

– Det är 40 miljoner människor som är smittade, som lever med hiv och aids, och de flesta finns just i Afrika. Söder om Sahara, säger Eva Maria Fenyö, professor i virologi vid Lunds universitet.

Slår hårdast mot fattiga
Det är just där som fattigdomen finns, i Afrika söder om Sahara. Det är också där som aids har slagit hårdast mot befolkningen.

För sex år sedan kom världens länder överens om FN:s åtta så kallade millenniemål. Bland annat ska världens fattigdom och hunger halveras, barnadödligheten ska minska, fler ska få gå i skola och svåra sjukdomar som malaria och hiv/aids ska bekämpas.

Nu ser det dock ut som om aids, den sjukdom som skulle bekämpas i millenniemålen, bidrar till att välta FN:s mål.

Hot mot milenniemålen
Enligt en omfattande forskaranalys, som publiceras i dagens medicinupplaga av Public Library of Science så är fem av FN:s åtta mål om minskat lidande i världen, i fara, just på grund av den ekonomiska och humanitära skada som hiv/aids orsakar.

Samtidigt finns det ljuspunkter i mörkret. Vetenskapsradion har till exempel tidigare berättat om att förekomsten av hiv minskar bland unga kvinnor i östra Afrika och Indien. Informationskampanjer kombinerat med att allt fler faktiskt får mediciner mot aids/hiv, har gett resultat även på andra håll.

Men även om en vändning kan komma på flera håll, så är det svårt för ett drabbat land att resa sig.

– När man har en 30-procentig förekomst av hiv-infektioner i ett land, då har man kommit väldigt långt ner, men det finns hopp även för dessa länder, säger Eva Maria Fenyö.

Jonas Edlund, P1 Vetenskap
jonas.edlund@sr.se