Pengar att tjäna på att betala fackavgift före nyår

Nästa år försvinner rätten att göra skatteavdrag för a-kasse-, och fackföreningsavgifter. Men genom att betala in hela nästa års avgifter redan före årsskiftet får man göra avdraget i alla fall.

Det finns tusenlappar att tjäna på det här, berättar Björne Sjöqvist, direktör på Skatteverket.

– Reglerna är ju sådana idag att man får skattereduktion på det man betalar till a-kassan och det man betalar till fackföreningen. Med 25 procent till fackföreningen och 40 procent på a-kassan.

– De reglerna gäller för det året inbetalningen faktiskt görs, det är de reglerna som ska tillämpas. De reglerna ska nu upphävas inför årsskiftet, men än så länge gäller de och görs inbetalningen nu i år, så ser vi inget hinder mot att vi skulle få den här skattereduktionen, säger han.

Nästa år försvinner rätten att dra i deklarationen för avgifter till a-kassa och fackförening. Men nu hävdar alltså Skatteverket att det finns ett sätt att komma runt den här bestämmelsen, åtminstone nästa år.

Mycket pengar att spara
Den som betalar in hela avgiften för a-kassan och fackföreningen före årsskiftet får göra avdrag enligt de gamla reglerna. Och det finns ganska mycket pengar att spara.

För den som betalar omkring 300 kronor i månaden i a-kasseavgift blir skatteminskningen cirka 1 400 kronor.

Förutsättningen är att a-kassan och fackförbunden är beredda att ta emot förskottsinbetalningen. Anders Edward på Akademikernas a-kassa säger att de tar emot pengarna från de medlemmar som betalar i förväg.

– Ja, vi tar emot pengarna och vi redovisar dem till Skatteverket.

Inte riskfritt
Men det är inte helt riskfritt att göra så här.

Skattedirektören Björne Sjöqvist påpekar att lagen inte är formellt tagen av riksdagen. Om riksdagen till exempel beslutar om övergångsregler som förhindrar den här skatteplaneringen, så kan den enskilde ha betalat in pengarna i onödan.

– Om man har betalat in det i förväg och man kommer med en övergångsbestämmelse, så kan man förlora skattereduktionen, säger skattedirektör Björne Sjöqvist.

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se