Stenbecks arvtagare utses

Kampen om vem eller vilka som ska ta över makten i den avlidna Jan Stenbecks bolag pågår. Inga besked väntas förrän under torsdagen. Men det står det klart att det blir en helt intern affärn inom sfären. De institutionella ägarna som pensionsstiftelser och banker har inte mycket att säga till om.
Inga kommentarer, vi avvaktar beskeden om vilka som blir nya styrelseordförande. Vi gör inga kortsiktiga omplaceringar. Det är de svar som Ekot får när vi ringer runt till de pensionsfonder och andra institutionella placerare som har stora investeringar i stenbeckssfärens bolag. Bolag som har sjunkit kraftigt i värde sedan det på tisdagen blev offentligt att finansmannen Jan Stenbeck dött i Paris. Andra bestämmer Trots de här mer anonyma ägarna har ett ansenligt antal miljarder placerade i Metro, Tele 2 Kinnevik, Invik och MTG så kommer de inte att få vara med och bestämma vilka som ska ta över de ordförandeposter som Jan Stenbeck själv satt på i alla de här bolagen, det uppger en av de nuvarande styrelsemedlemmarna i ett av bolagen till Ekot. Klart är också att ingen av dem som utses kommer att få ett inflytande i närheten av Jan Stenbecks. Flera kandidater Metros VD Pelle Törnberg har ju pekats ut som en tänkbar toppkandidat. Andra är Tele 2:s vd Lars- Johan Jarnheimer och Kinneviks VD Vigo Carlund. Men eftersom de nya ordförandena ska plockas från den nuvarande styrelsen och de här herrarna idag inte sitter i alla bolagsstyrelser kan alltså ingen av dem få samma kontroll som Stenbeck. Dottern Cristina Stenbeck sitter bara som suppleant i Inviks styrelse och kan alltså bara bli ordförande där. Torsdagens besked om vilka som greppar ordförandeklubborna lär därför inte bli slutet utan snarare början på kampen om makten i Stenbecksimperiet.
Martin Ahlquist