Heliga Birgitta DNA-testas

Nu kommer också kvarlevorna efter det som anses vara den heliga Birgitta att DNA-analyseras. Syftet är att säkerställa att det verkligen är hon som vilar i ett relikskrin i Vadstena Klosterkyrka. Redan i maj öppnades Birger Jarls grav i klosterkyrkan i Varnhem i Västergötland för DNA-test.

– Man har en viss vördnad inför dessa reliker som människor har vallfärdat till och bett inför under många hundra år, säger Jan Eriksson, antikvarie vid länsstyrelsen i Östergötland.

Tre år har gått sedan påven utsåg heliga Birgitta till Europas skyddshelgon. Nästa år har det gått 700 år sedan hon föddes. Något som ska firas framförallt i Vadstena där det stora klostret som Birgitta en gång grundade ligger.

Inför detta jubileum ska alltså det som tros vara hennes kvarlevor analyseras med modern DNA-teknik, berättar Jan Eriksson.

– Man kommer att titta på alla ben som finns i skrinet. Det finns till exempel fem lårben, och två kranier, säger Jan Eriksson.

Benresterna i relikskrinet har undersökts en gång förut. Det var 1952. Undersökningen visade att de två skallar som ligger i skrinet har tillhört två kvinnor. Den ena i 60-70-årsåldern och den andra i 50-55-årsåldern.

Uppgifter, som än så länge överensstämmer med den tradition som säger att det är just kvarlevorna efter den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina som ligger i skrinet i klosterkyrkan.

Raina Medelius, SR Östergötland
raina.medelius@sr.se

Maria Gustafsson, Ekot
maria.gustafsson@sr.se