Utdragen maktstrid mellan MAN och Scania

Skottväxlingen i maktstriden mellan lastbilstillverkarna Scania och tyska MAN har fortsatt under veckan och ser ut dra ut alltmer på tiden. Häromdagen sade aktiespararna nej till MAN:s bud. Och under tiden gräver de båda bolagens storägare och direktörer ner sig i skyttegravarna. Och nu verkar avståndet vara stort vara långt mellan Tyskland och Sverige.

En av de senaste turerna kom i fredags när MAN:s vd kom till Stockholm för att propagera för ett rakt uppköp av Scania och införliva det som det dotterbolag i MAN.

Enligt den senaste aktieboken över de största ägarna i Scania är det troligt att besöket handlat om att övertala tre större ägare att ge efter och acceptera MAN:s bud. Det gäller dels pensionsförvaltaren AMF som har eller har haft 1,3 procent av rösterna i Scania, dels aktiefondsförvaltarna Robur också 1,3, och Nordea med 0,7 procent av rösterna.

Nationella intressen
Om de här tre institutionerna enbart tänker på att snabbt få högsta möjliga avkastning på sitt kapital, kan det vara troligt att de släpper sitt grepp om Scania, och att det i så fall – inte minst psykologiskt – kan påverka tusentals svenska småägare att ge upp.

Trots att Scania ihärdigt vädjar om att de ska säga nej till MAN, bland annat därför att det finns tveksamheter med tysk bolagsstyrning. På det sättet finns det ett drag av nationella intressen i en strid mellan Sverige och Tyskland.

Men till skillnad mot idrott och sport anses nationella intressen inte riktigt rumsrena när det gäller maktstrider mellan svenska och utländska bolagsintressen. Inte desto mindre finns det ju gott om nationella åsikter när utländska intressen tar över svenska bolag.

Snabba pengar eller inte
Tidigare i år gällde detta försäkringsbolaget Skandia som slukades av det sydafrikanska Old Mutual. Den gången hjälpte det inte att Skandias styrelse höll emot och torgförde åsikten att Skandia skulle klara sig bra på egen hand. Den gången vägde snabba pengar genom att sälja aktier till Old Mutual tyngre än möjligheter till en kanske bättre avkastning på lång sikt.

I princip är problemet detsamma när det gäller MAN och Scania. Alltså: snabba pengar nu eller pengar på lång sikt. Skillnaden är att Scania inte är ett skadskjutet bolag som Skandia. Och Scanias näst största ägare med Investor och Wallenbergsfären säger därför fortfarande nej till snabba pengar. I stället handlar det i hög grad om industriell makt och inflytande över Scanias framtid.

Och därmed förs nu striden om Scania från allt djupare skyttegravar på ömse håll. Scanias styrelse med Investor i spetsen har kastat i väg gift mot MAN och signalerar en kraftigt höjd utdelning till aktieägarna, vilket skulle underminerar MAN:s möjligheter att klara den utlovade betalningen för Scania. Som svar på det har MAN rakt ut varnat Scanias små aktieägare för att säga nej till MAN.

Tidigare i veckan har Investors vd Börje Ekholm bidragit till ordkriget genom att peka på andra möjligheter.

– Vi måste titta på alla alternativ, inklusive möjligheten att faktiskt göra affären åt andra hållet. Det kanske är Scania som ska köpa MAN. Det är ju ett av de alternativ vi tittar på, tack vare att Scania är då välskött och har de marginaler det har och en mycket fin intjäningsförmågan.

Utnötningskrig
Motdraget är förstås att MAN bekämpar varje försök av Scania att ta över MAN:s lastbilar. Bland annat genom att förlänga belägringen, som skulle upphört den 11 december, till den 20 december och kanske även därefter. Ett utnötningskrig kan vara på väg.

I ett sådant läge dyker det lätt spekulationer om vad ska hända härnäst. En sådan är att Investor – med hjälp av sitt närstående riskkapitalbolag EQT, där också internationellt kapital finns med, skulle förbereda ett köp av hela MAN, som utöver lastbilar och bussar innehåller divisioner för stora fartygsmotorer och industriell utrustning.

Och att ett sådant köp skulle länka ihop MAN:s lastbilar med Scanias medan MAN:s andra verksamheter styckas av och placeras hos nya ägare. En affär som antagligen skulle leda till ett ramaskri av nationella känslor i Tyskland.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se