Socialdemokrater för delat ledarskap

Om tio dagar ska de socialdemokratiska partidistrikten komma med sina nomineringar till valberedningen om vem som ska bli ny partiordförande. Flera inflytelserika socialdemokrater anser att partiet ska ha någon typ av delat ledarskap.

– Vi har haft och har ett resonemang om detta. Vi vet hur hårt och utsatt ett uppdrag som partiordförande är och därför har vi resonerat kring den tanken, som kan vara väl värd att pröva, säger den tidigare socialminister Berit Andnor, som är ordförande för socialdemokraterna i Jämtland.

Senast nästa vecka måste socialdemokraternas 26 partidistrikt bestämma vem de vill se som ny partiordförande.

Av de distriktsordföranden som Ekot har kontaktat är det ingen som helt avfärdar idén om ett delat ledarskap.

Flera tycker att idén med två ordförande är intressant, men då inte som hos miljöpartiet med två jämbördiga språkrör, utan med en ordinarie och en vice ordförande.

– Jag vill ha en ordförande, men jag vill ha ett bredare lag som jobbar tillsammans med vår blivande partiordförande. jag vill ha fler som kan uttala sig för partiet, så att det inte bara blir fokuserat på en enda person, säger Raimo Pärssinen, distriktordförande i Gävleborg.

Inte heller den avgående ordföranden Göran Persson utesluter ett delat ledarskap, enligt en intervju i Dagens Nyheter på fredagen.

Den förra ministern Lena Hallengren, som sitter i partistyrelsen och i distriktsstyrelsen i Kalmar, vill ha Margot Wallström som ordförande. Eftersom Wallström inte sitter i riksdagen föreslår hon Mona Sahlin som den andra i en ledarduo.

– Jag tycker att både Margot Wallström och Mona Sahlin är två otroligt kompetenta, duktiga och erfarna politiska ledare. Jag ser det mer som en möjlighet att inte behöva välja en av två utan att få en bra kombination. Vi står för den möjligheten just nu, inte minst med det förfarande valt genom att låta tycka till och tänka fritt. Då tycker jag vi ska göra det, säger Lena Hallengren.

Erik Boman
erik.boman@sr.se
Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se