Danielssons framtid fortfarande oviss

Ovissheten kring den förre statssekreteraren Lars Danielssons framtid på utrikesdepartementet kvarstår. Frågan är under beredning enligt flera tjänstemän på UD men de fackliga företrädarna hävdar att de inte har någon insyn i det arbetet.

UD:s informationschef Cecilia Juhlin tillbakavisar uppgifterna om att det skulle bli aktuellt med uppsägningar från UD som Carl Bildt har sagt, enligt flera medier.

Har ingen tjänst och ingen lön
Lars Danielsson har inte återfått sin tjänst på UD och därmed inte heller fått lön efter sin tjänstledighet då han var politisk medarbetare i den socialdemokratiska regeringen.

Carl Bildt har under den senaste tiden angivit flera skäl för det. Ett skulle vara att Lars Danielsson ljög i samband med utredningen kring regeringens hantering av tsunamikatastrofen.

– Jag tycker att om man får en stämpling av riksdagens justitieombudsman att man har ljugit inför riksdagen så ingår det inte i kvalifikationslistan för ambassadörsutnämningar, sade Carl Bildt i Ekots lördagsintervju den 11 november.

JO hittar inget stöd för lögn
I den rapport från justitieombudsmannen Nils Olof Berggren som Carl Bildt hänvisar till i Ekots lördagsintervju för några veckor sedan, står det att JO inte har hittat något som ger stöd för att Lars Danielsson uppsåtligen har lämnat felaktiga upplysningar, det vill säga ljugit. Däremot får han kritik för att ha försvårat kommissionens arbete. JO Nils Olof Berggren vill inte uttala sig om Carl Bildts tolkning av rapporten.

– Jag kan bara hänvisa till innehållet i rapporten och huvudkritiken från min sida tog sikte på Lars Danielssons agerande efter det att bland annat Johan Hirschfeldt hade bett om hjälp för att reda ut varför de här olika uppgifterna fanns, säger JO Nils Olof Berggren.

Bildt anger anställningsstopp som skäl
Ett annat skäl som Carl Bildt har angivit är det anställningsstopp som råder på UD och som kan innebära att anställda kan sägas upp, enligt Bildt. Men enligt UD:s informationschef Cecilia Juhlin kommer anställningsstoppet enbart att leda till att en del obesatta tjänster dras in och att vissa tjänster vid pensionsavgångar inte besätts.

– En hel del av de här vakanserna kommer inte att fyllas, vilket kommer att leda till ett minskat antal tjänster på departementet, säger hon.

Kommer det att innebära att människor sägs upp?

– Nej, det är inte aktuellt med några uppsägningar.

Lars Danielsson säger till Ekot att han inte vill kommentera situationen. Det vill inte heller tjänstemannafacket ST:s ordförande på UD, Åke Isaksson, tills vidare men han säger till Ekot att man kommer att koppla in sin förbundsjurist i början av nästa vecka.

Facket är inte informerat
Åke Isaksson säger också att han inte är informerad om den utredning som enligt Carl Bildt pågår om Danielssons framtid på UD. Tvärtom har han fått information om att det inte ska finnas en sådan.

En sådan utredning känner heller inte informationschefen Cecilia Juhlin till.

– Jag har ingen information som gör att jag kan beskriva den processen som pågår i det enskilda ärendet just nu, säger Cecilia Juhlin, informationschef på UD.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se