Näringslivet kritiskt till Littorins linje

Den borgerliga regeringen tänker tala för modellen med kollektivavtal när EG-domstolen behandlar det så kallade Vaxholmsmålet. Det klargörandet får kritik av Svenskt Näringsliv.

Den borgerliga regeringen kommer att driva samma linje som den tidigare s-regeringen tänkt driva. Det sa arbetsmarknadsmarknadsminister Sven Otto Littorin i Bryssel.

– Vår utgångspunkt är att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. Dessutom är det regeringens uppgift att försvara svenska lagar och regler, säger Sven Otto Littorin.

Regeringen har beslutat att försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal i det principiellt viktiga Vaxholmsmålet.

Ytterst handlar det om om facket ska få tvinga fram svenska kollektivavtal, även när ett utländskt företag redan har avtal från hemlandet.

Den borgerliga regeringen går nu på samma linje som socialdemokraterna i Vaxholmsmålet. Enligt arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin är regeringen helt enig.

På arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv är man idag besviken på arbetsmarknadsministern.

Kent Brorsson, organisationens expert på konfliktfrågor, säger att även arbetsgivarna stödjer kollektivavtalsmodellen, men han tycker att Sven Otto Littorin tar för lite hänsyn till konsekvenserna, som fackets agerande i Vaxholm fick för det lettiska företaget och deras anställda.

– Han beaktar då inte att de stridsåtgärder som vidtogs mot det lettiska företaget var helt oproportionella. De stod inte i proportion till vare sig det syfte man ville uppnå eller de konsekvenser de fick för företaget och deras anställda. De blev av med jobbet, säger Kent Brorsson, konfliktexpert på Svenskt Näringsliv.

Johan Sjöholm
johan.sjoholm@sr.se