Inte obligatoriskt byta ut giftiga kemikalier

Uppgörelsen om EU:s kemikalieförslag mellan EU-parlamentet och ministerrådet välkomnas av den svenska kemiindustrin. Uppgörelsen innebär nämligen att det inte kommer att vara ett absolut krav att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

– Även om det finns inneboende egenskaper som kan vara lite besvärliga, så måste man kunna ha en säker hantering och på det sättet tycker jag att det är fullt tillräckligt. Då är det en bra lagstiftning att även kunna använda de kemikalier som kan ha lite mer farliga egenskaper, säger Owe Fredholm, VD på branschorganisationen Plast och Kemiföretagen.

Men det handlar ju om att man ska byta ut farliga kemikalier när det det finns mindre farliga?

– Det gör vi också. Vi byter kemikalier och har en omfattande substitution, säger han.

Att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga har varit en viktig princip i arbetet med EU:s kemikalieförslag. För några veckor sedan beslutade EU-parlamentets miljöutskott om ett absolut krav på utbyte av farliga kemikalier när det finns mindre farliga.

Utbyte av ämne inte obligatoriskt
Men i kompromissen blir utbyte inte obligatoriskt för ämnen där det finns ett gränsvärde. Där ingår ämnen som är både cancerframkallande och reproduktionsstörande.

Mikael Karlsson, ordförande i Svenska naturskyddsföreningen är mycket kritisk.

– Man har en giftig kemikalie och en giftfri, och så ska man inte byta ut den farliga mot den mindre farliga. Inte ens det kunde man enas om i de förhandlingar som var igår kväll. Det är skrämmande, tycker jag.

Men Per Bergman, chefsjurist på Kemikalieinspektionen tror att tillståndsprövningen och de skrivningar om utbyte av kemikalier som ändå finns, kommer att få kemiindustrin att tänka sig för när det gäller marknadsföring av den typen av kemikalier på marknaden.

”De kommer att tänka sig för”
– Jag tror ändå att de som vill använda de här väldigt otrevliga ämnena tänker sig för väldigt noga innan de ens går in i det här tillståndsprövningssystemet och särskilt om det finns bättre alternativ på marknaden.

– Det stora problemet på kemikalieområdet är bristen på kunskap om vad kemikalier har för skadliga verkningar. Detta kommer åtminstone delvis att avhjälpas genom Reach. Det är en väldigt stor och viktig reform som Sverige har arbetat mycket hårt för att få igenom, säger Per Bergman, chefsjurist på Kemikalieinspektionen.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se