Krav på större bidrag till fjällbönder

Fjälljordbruken i Sverige missgynnas av EU:s arealbidrag och därför måste bönderna kompenseras med ett extra djurbidrag. Det kräver nu länsstyrelser och politiker i Norrlandslänen som vill ha nio nya miljoner i riktade bidrag för att rädda fjällbönderna.
Richard Berglund är en av 47 bönder som finns kvar i Västerbottens fjällkommuner. 1985 var de 282 stycken det är en minskning med drygt 80 procent och trenden ser likadan ut i de övriga fjällregionerna.Sedan EU-inträdet baseras en stor del av stödet till jordbrukarna i Sverige på antal djur och arealstorlekar och det gynnar främst jordbrukare med stora åkrar. I fjälltrakterna är gårdarna ofta små och därför kräver nu länsstyrelser och politiker i norra Sverige ett riktat djurstödstöd till fjällbönderna. Per-Göran Öjeheim är statssekreterare på jordbruksdepartementet där ärendet nu bereds och han menar att bidragsnivåerna redan i dag är höga. – Är det några som fått ordentligt stöd, så är det ju faktiskt bönderna i norra Sverige. Redan i dag får bönderna i norra Sverige extra stöd på 317 miljoner kronor varje år och så sent som år 2000 försökte jordbruksdepartementet lösa fjällböndernas problem med extra pengar för bönderna att söka i form av projektpengar, till till exempel inkomstbringande sidoverksamheter. Ett system som fått stark kritik bland annat från LRF som menar att många fjällbönder redan i dag har andra sidoinkomster till exempel skog, men statssekreterare Per-Göran Öjeheim menar kraven på bönderna måste vara höga. – Det krävs så mycket ytterligare verksamhet att man kan leva kvar där. I framtiden kommer det definitivt inte att gå att fortsätta med stöd direkt till produktionen. Richard Berglund tror inte heller att ett riktat djurbidrag per ko kan rädda just hans jordbruk även om han tycker att ytterligare stöd behövs. Richard tänker i framtiden satsa på upplevelseturism istället för kor men det känns tungt att sälja iväg djuren. – Väldigt sorgligt. Jag är väldigt djur intresserad, och det är tragiskt att det inte ska vara några pengar i det.
Maria Höglund